Ascom Telligence patientkallelse

Patientanropssystem

Ascom Telligence är patientkallelsesystemet för moderna uppkopplade digitala vårdmiljö. 

Genom att kombinera flera moduler från Ascom Healthcare-plattformen får klinikpersonal både djup och bred patientinformation. Den modulära konstruktionen gör att ni kan lägga till funktioner över tid, vilket ger en kostnadseffektiv plattform för patientkallelse under många år framöver.