Kommunikations- och koordinationssystem för långtidsboenden, äldreboenden och servicehus

Ett unikt brett utbud av lösningar för att säkerställa invånarnas säkerhet, värdighet och integritet. En lugn, samordnad och effektiv arbetsplats för vårdgivare.

Demenslarm och digital tillsyn
Diskret digital övervakning av boende som ger trygghet och integritet, med varningar för boendes vandringsbeteende till mobila vårdare. Möjliggör smart analys av boendes beteendedata för personlig och proaktiv vård.
Läs mer
Smarttelefon för äldreomsorg
Möjliggör digitala, mobila arbetssätt genom att ge personalen tillgång till de vårdappar och den information de behöver – oavsett plats – på en enda mobilenhet.
Läs mer
Smarttelefon för äldreomsorg
Möjliggör digitala, mobila arbetssätt genom att ge personalen tillgång till de vårdappar och den information de behöver – oavsett plats – på en enda mobilenhet.
Läs mer
Boendekommunikation
Öka de boendes säkerhet med en kombination av innovativa mobilenheter och enheter för patientkallelse. Optimera personalens arbetsflöden och möjliggör digital rapportering och granskning.
Läs mer
Larmhantering
Skicka larm och meddelanden från befintliga system (som patientkallelser och tekniska larm) till vårdpersonalens mobilenheter. Ser till att larmen når rätt person och åtgärdas eller eskaleras.
Läs mer

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss

Låt oss talas vid

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.