Kommunikasjonsplattform

Unite software leverer rett informasjon på rett tid, til rett medarbeider på rett enhet

Ascom Unite optimaliserer arbeidsflyt, og er tilgjengelig på forskjellige operativsystemer (iOS, Android, web). Den integrerer data og hendelser fra kildesystemer, og organiserer alarmer, samtaler og oppgaver for brukerne. Resultatet? Målbare forbedringer i tilfredshet hos både pasient og beboer, og bedre oppetid og produktivitet av utstyr. Unite er leverandøruavhengig og standardbasert, og brukt over hele verden i helsevesen, fengsler, hotell, restauranter, retail og industri.

 

 

 

 

Se en oversikt over Unite-plattformen i aksjon. Og hvordan den holder arbeidsflyten i gang.

Nøkkelfakta om Unite

Stillere, mer produktive arbeidsplasser

Filtrerte varsler bidrar til å forbedre produktiviteten og arbeidsmoralen ved å redusere sansebelastningen på personalet. Roligere miljøer øker pasienttilfredshet i helsesektoren.

Driftskompatibel

Forhandlernøytral. Kan brukes med tusenvis av tredjepartssystemer. Fungerer likt og samme brukergrensesnitt på alle enheter. 

Driftskontinuitet

Driftskritiske data krypteres og lagres på en sikker måte. Aktiv datasenterarkitektur bidrar til å sikre driftskontinuitet ved alvorlige forstyrrelser.

Brukerinnflytelse

De ansatte får informasjonen de trenger til å ta smarte beslutninger. Kontekstrike data gjort tilgjengelig via mobile enheter, arbeidsstasjoner og/eller apper.

Modulær, fleksibel, skalerbar

Utvid og tilpass for å dekke endrede behov. Skalerbar fra et on-site system for en enkelt avdeling/post, opp til eksterne multi-organiseringsløsninger for flerbruksområder.

Med Ascom Unite har vi dynamisk bemanning av pleiepersonalet. Mobilt helsepersonell kan se klinisk informasjon og kurver fra pasientmonitorer og 12-avlednings EKG-er i nær sanntid på Ascom Myco smarttelefoner.
Kristen Robb
IS Strategic Partner, Director – Southern California, Providence St. Joseph Health

Relevante ressurser

Løsninger for din organisasjon

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.