Pasientvarsling

Sørg for at pasienter og beboere har den stemmen og tryggheten de trenger – og at de ansatte har de verktøyene de trenger for å få tilgang til og respondere på varsler, meldinger og kliniske data. Pasientvarslings- og overvåkingssystemene til Ascom brukes over hele verden og er standarden for modulær, interoperatibel organisering av arbeidsflyt i helsesektoren.

Telligence
Samler inn, viser og deler data fra flere kildesystemer for unikt detaljerte pasient- og beboerstatuser.
Telligence for sykehus
teleCARE IP
Markedets mest omfattende produktportefølje for omsorgsboliger, langtidspleie og akuttpleie.
teleCARE for omsorgsbolig og sykehjem
Hvordan rengjøre og desinfisere pasientvarslingssystemer fra Ascom
Last ned veiledningen
En verden av erfaring
Over 100.000
Installasjoner av pasientvarslingssystemer fra Ascom
6000+
Installasjoner ved institusjoner for eldreomsorg og langtidspleie
Over 12.000
Sykehus utstyrt med Ascom Unite meldingsplattform
800 millioner
Omtrentlig antall kliniske varsler som håndteres hvert år

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt