Høypålitelig intensivavdeling

Forene situasjonsforståelse, kommunikasjon og betimelige handlinger for å forbedre pasientutfallet. 

januar 17, 2021

Hva pandemien har fremhevet på intensivavdelinger

Hovedprioritet ved medisinske intensivavdelinger er å gi riktig behandling til riktig pasient til riktig tid. Pandemien har i høy grad belyst utfordringene som intensivavdelinger over hele verden sliter med: I tillegg til problemene innen administrasjon av helsepersonell, er arbeidsprosessene ineffektivt organisert og systemene er ikke fleksible nok for situasjoner som utvikler seg raskt. Alt dette har innvirkning på pleiekvaliteten.

Fremtiden: Støttesystemer i sanntid

Integrerte systemer for pasientdatabehandling, inkludert kommunikasjonsstøtte, kan øke kvaliteten og nøyaktigheten av medisinske journaler, øke situasjonsbevisstheten, redusere hyppigheten av medisinske feil og bidra til å vurdere en pasients tilstand.

Helsepersonell bruker sanntids støttesystemer ikke bare for å overvåke pasientenes vitale parametre eksternt, men også for å knytte dem til andre faktorer – som medisinering. Støttesystemer for kliniske beslutninger (CDSS) og integrert alarm for medisinsk utstyr vil ytterligere forbedre arbeidsflyten i kritiske situasjoner.

Tilbake til kampanjer

Last ned white paper om høypålitelige intensivavdelinger

Last ned