Uplanlagte hendelser er sykehussektorens akilleshæl

Det er mange grunner til at det er vanskelig å optimalisere videre i sykehusetsektoren. Dette skyldes, ikke minst, mange uplanlagte hendelser. Med avanserte beslutningsverktøy på plass, får klinisk personell nye muligheter til å ta kontroll over uplanlagte hendelser.

juni 4, 2021

På sykehusenes kliniske avdelinger oppstår det konstant hendelser som ikke kan planlegges. Det kan være alt fra pasientanrop og hjertestansalarmer, til assistansealarmer og meldinger fra medisinsk utstyr og mye mer, som hele tiden avbryter helsepersonell når de utfører sine oppgaver. Disse kontinuerlige avbrytelsene bidrar til et stressende og ineffektivt arbeidsmiljø som påvirker både pasienter og ansatte og er vanskelig å optimalisere.

En gullgruve av pasientdata
- De uplanlagte hendelsene er en akilleshæl i  sykehussektoren, fordi de er vanskelige å prioritere. Personalet har ofte begrenset informasjon om bakgrunnen for hendelsen og er derfor typisk nødt til å avbryde igangsatte oppgaver og handle, som om hendelsen er akutt. Med de enorme mengder pasientdata tilgjengelig for sykehusene, kan det gjøres smartere til fordel for både pasienter og personell, sier administrerende direktør i Ascom Nordic, Jens Andersen. 

- Utfordringen er at pasientdata er i en silostruktur i ulike IT-systemer. Det kan betraktes som et slags råmateriale som skal behandles for å gi verdi. Dette er en oppgave vi har spesialisert på gjennom mange år i nært samarbeid med kliniske miljøer, utdyper han.

Mobilen er fokuspunktet
Ascom sin nyeste løsning er et avansert verktøy som gjør det mulig å administrere og prioritere uplanlagte hendelser. Løsningen er en del av Ascom Healthcare Platform, som trekker ut data fra kliniske systemer og gir de ansatte et 360 ° bilde av den enkelte pasient. Det er blant annet, tilgjengelig på Ascom sin kliniske smarttelefon, Ascom Myco 3, som nå er lansert med en større skjerm, høyere oppløsning og en ny, banebrytende batterifunksjonalitet.

- Mobil tilgang til å håndtering og prioritering av uplanlagte hendelser forbedrer den kliniske arbeidsflyten betydelig. Det er ikke uvanlig at klinisk personell har opptil tre mobile enheter, for henholdsvis journaltilgang, kommunikasjon og overfallsalarm. Samtidig er håndskrevne påminnelser fortsatt en av helsepersonells viktigste verktøy. I en gjennomdigitalisert sykehussektor er dette ikke akseptabelt, sier Jens Andersen.

Buker data til å prioritere
- Klinisk personell bør ha mobil adgang til oppdatert, relevant pasientinformasjon for å kunne gi optimal pasientbehandling. Det gjelder ikke minst i håndteringen av uplanlagte hendelser, hvor vi ved hjelp av eksisterende pasientinformasjon og verdier fra medisinsk utstyr, tilkoblet pasienten, kan gi helsepersonell med en rekke verktøy, som setter dem i stand til at handle proaktivt og forebyggende. Det kan være, når to pasienter ringer samtidig. Hvilken pasient bør sees til først? Hvis pasienten i fallrisiko eller er det endringer i verdier fra tilkoblet overvåkningsutstyr, kan informasjonen kombineres med pasientanropet, slik at de får innsikt som hjelper å håndtere og prioritere korrekt, sier Jens Andersen.

Forebyggende tiltak
- Våre løsninger forandrer tradisjonell arbeidsflyt og digitaliserer et bredt spekter av prosesser for å frigjøre tid og fokusere på kritiske situasjoner. Et godt eksempel er sepsis, hvor du bruker pasientdata til å reagere raskere på store svingninger i vitale verdier og sette tidligere i gang med behandling mot blodforgiftning, sier Jens Andersen.

 

 

 
Tilbake