Sykehus og psykiatri

Løsninger for klinisk kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjonsløsningene til Ascom for helsesektoren brukes av tusenvis av sykehus over hele verden. Disse løsningene fungerer sammen med et stort utvalg av eksisterende helsesystemer og medisinsk utstyr, og bidrar til at helsepersonell kan gi enda bedre behandling på enda kortere tid. Og fordi de er modulbaserte, kan de enkelt tilpasses endrede behov og forhold. Ascom sine løsninger for helsesektoren: fra rådgivning til håndtering av kritisk pleie og alt i mellom.

Les om hvordan Ascom støtter helsevesenet
Last ned her

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

ECRI Institute (2014) Top 10 Health Technology Hazards for 2015 [online] Tilgjengelig på www.ecri.org/2015hazards [12. februar 2016] 4.

Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34