Beboervarsling

Uansett størrelse og type institusjon er våre beboervarsling tilpasset for å dekke behovene til pleiepersonal og beboere, drifts- og rapporteringsbehov og budsjett. Dette kan inkludere alt fra innledende klinisk rådgivning til tilpassede tjenester, service og support. Ascom beboervarsling: trygge løsninger for trygge institusjoner.

Ascom whitepaper

Praktiske måter å forbedre sikkerheten, verdigheten og livskvaliteten til beboere på sykehjem og omsorgssentre.
Last ned rapporten
  • Nedlastinger
Ascom pasientvarslingssystem – teleCARE IP
Ascom pasientvarslingssystem – teleCARE IP
Last ned
Ascom Myco 3
product sheet
Ascom Myco 3
product sheet
Last ned
Ascom Myco™ 3 Legger til rette for 
persontilpasset, diskret eldreomsorg
Ascom Myco™ 3 Legger til rette for
persontilpasset, diskret eldreomsorg
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.