Kommunikasjons- og koordinasjonssystemer for eldreomsorg på omsorgsbolig og sykehjem

Et unikt og bredt utvalg av løsninger som bidrar til å sørge for sikkerhet, verdighet og privatliv for beboere og pasienter i eldreomsorgen. Det sørger også for et rolig, koordinert og effektivt arbeidsmiljø for mobile pleiere.

Demensalarm og digitalt tilsyn
Diskré digital monitorering av beboere sørger for trygghet og verdighet, og vandrealarmene sendes direkte til pleiere med mobile enheter. Legger til rette for smart analyse av beboernes adferdsdata og sørger for personlig, prediktiv og proaktiv pleie.
Les mer
Smarttelefon for eldreomsorg
Legg til rette for digital arbeidsflyt ved å gi pleierne tilgang til appene og informasjonen de trenger på én og samme mobilenhet — uansett hvor de befinner seg.
Les mer
Smarttelefon for eldreomsorg
Legg til rette for digital arbeidsflyt ved å gi pleierne tilgang til appene og informasjonen de trenger på én og samme mobilenhet — uansett hvor de befinner seg.
Les mer
Beboervarsling
Gi beboerne økt trygghet med en kombinasjon av innovative mobile enheter og beboervarslingsenheter. Optimaliser arbeidsflyt for personalet og legg til rette for digital rapportering og kontroll.
Les mer
Alarmhåndtering
Send varsler og meldinger fra eksisterende systemer (som f.eks. pasientvarsling og tekniske alarmer) til pleiernes mobile enheter. Varslene mottas av riktig pleier og håndteres eller eskaleres videre til neste pleier som er tilgjengelig.
Les mer

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.